İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yani iş güvenliği ve iş yeri hekimi ücretleri bir çok küçük işletme için büyük maliyet oluşturmakta. Devlet, iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmak adına üzerine düşen görevi belirli koşullarda maddi destek vererek yerine getirmektedir.

İsg Desteğini Kimler Alabilir ?

İş sağlığı ve güvenliği desteğini, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan ve çalışan sayısı 9 ve daha az olan iş yerleri alabilir. Çalışan sayısı hesaplanırken, işyerinin diğer şubelerinde çalışanlar ve alt işveren çalışanları da dikkate alınır.

Yani destek almaya hak kazanabilmek için işyerinde ve iş yerinin şubelerinde çalışan asıl işveren ve alt işverene bağlı çalışanların sayısı 9’u geçmemelidir.

Ay içinde yıllık izin, hastalık vb. nedenlerle çalışmayan ve ücret ödenmeyen çalışanların sayısı da dikkate alınır. Ayrıca ay içinde giriş çıkış yapan çalışan sayısı da toplam sayıya dahil edilir.

Ne Kadar Destek Alınabilir ?

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı, 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının sırasıyla %1,4 ve %1,6’sıdır.

Prime esas kazanç alt sınırı, her yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilan edilir.

2018 yılı için;

Dönem

Günlük Alt Sınır

Aylık Alt Sınır

1 Ocak – 31 Aralık

67,65 TL

2.029,50 TL

Buna göre, tehlikeli sınıftaki bir işyeri her tüm ay boyunca çalışan personeli için 28,41 TL desteğe hak kazanabilir. Destekten yararlanma sınırı olan 9 kişi üzerinden hesaplarsak, tehlikeli sınıftaki bir işyerinin aylık alabileceği en yüksek destek tutarı 255 TL, çok tehlikeli sınıftaki işyerinin ise 292 TL olacaktır.

Başvuru Ve Destek Ödeme Şartları Nelerdir ?

Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanılabilmesi için aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde sosyal güvenlik kurumuna verilmesi gereklidir.

Kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilen işyerleri, tespit edildikten sonra 3 yıl boyunca bu destekten faydalanamazlar. Daha önce faydalandıkları destek miktarı yasal faizi ile birlikte geri alınır.

İş sağlığı ve güvenliği hizmeti desteği üçer aylık dönemler halinde hesaplanır ve takip eden ikinci ayın sonunda işverene öder. Yani ocak, şubat ve mart aylarının desteği mayıs ayının sonunda alınabilir.

Bunun yanında yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunan işyerleri destek alması halinde, destek tutarları bu borca mahsup edilir.