• 11.11.2018 günü yayımlanan Resmi Gazete ile toplamda 117 meslek dalına, Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu getirildi.
  • Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenecektir.  Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilecektir.
  • Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.
  • Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişilerin çalıştırılması halinde işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilecektir.
  • Belge alımı zorunlu olan mesleklere https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama&belge_zorunlu=1 den ulaşabilirsiniz.

ATLAS DANIŞMANLIK; olarak belge alımı zorumluluğu olan tüm meslekler için sınav ve sınava hazırlık eğitim programları düzenliyoruz. Eğitimlerimiz uzman ve tecrübeli ekibimiz tarafından tüm sınav süreçleri göz önüne alarak hazırlanmakta olup, işletmelerin iş tempolarına göre talebe göre iş yerlerinde programlanıyor. Sınavı ise yetkili kuruluşumuz çalışanları, son derece şeffaf ve titiz bir şekilde gerçekleştirerek süreci tamamlıyor. Söz konusu süreçte hem devlet teşviklerinden yararlanmak hemde cezai işleme maruz kalmamak için bizi istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Ücretsiz keşif ve değerlendirme için mutlaka randevu alınız.